Gwarancja-zwroty-dostawa-płatności

REGULAMIN

1. Sklep http://www.szyjemy.com jest prowadzony przez Dariusza Szafranka z siedzibą w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego 16/22, 60-562.

2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 500 243 709 oraz drogą elektroniczną: biuro@szyjemy.com

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet pod adresem http://www.szyjemy.com

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Koszty przesyłki kurierskiej naliczane są w koszyku zakupowym w chwili składania zamówienia.

6. Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie nazwy Sprzedającego, logo, zdjęć oraz innych materiałów graficznych. Ich wykorzystanie jest możliwe jedynie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za zakupiony towar przelewem na konto Sprzedającego, w tytule prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

4. Realizacja zamówienia (wysyłka) następuje w czasie do 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, w możliwie najkrótszym terminie. Chyba że w opisie produktu Sprzedajacy zaznaczył inaczej.

5. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

6.Sprzedający oferuje odbiór osobisty, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:

przelew na konto bankowe
Dariusz Szafranek: nr konta: mBank
W tytule zamówienia należy podać: numer zamówienia

odbiór osobisty – płatność gotówką – zamówione towary można odbierać osobiście w siedzibie naszej firmy w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 16/22, 60-562 Poznań po uprzednim umówieniu terminu. (tel 500 243 709)

ZWROTY I WYMIANA

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego, drogą jednoznacznego oświadczenia np. przesyłając pismo na adres sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@szyjemy.com

2. Sklep gwarantuje prawo zwrotu/wymiany towaru pod warunkiem, że towar nie był używany, nie został zniszczony lub uszkodzony.

3. Towar należy odesłać na adres sprzedawcy wraz z dokumentem wraz z dokumentem zakupu (oryginał paragonu lub oryginał faktury) oraz pismem informującym o zwrocie.

4. Koszty związane ze zwrotem ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

5. Sprzedający w terminie 7 dni od otrzymania towaru zwraca Klientowi kwotę towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6. W przypadku wymiany towaru na inny, koszty związane z wysyłką ponosi Kupujący. Ponowna wysyłka towaru następuje po uiszczeniu kosztów wysyłki na konto Sprzedającego.

7. Produkty personalizowane zakupione są realizowane z indywidualnymi preferencjami Klienta i nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi wadę produktu, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego wysyłając jednoznaczne oświadczenie.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie sprzedawcy.

6. Wszelkie spory, których nie da się rozwiązać polubownie, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.